Gyakornok támogatott gyakorlati képzése az ER-TANK KFT.-nél

Az ER-TANK KFT a „Gyakornokok alkalmazása az ER-TANK Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-03226 azonosítószámú pályázata során 10 930 450 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 3 fő fiatal munkavállaló foglalkoztatására került sor a cég egyik telephelyén. A támogatás mértéke: 100%

A felvett fiatalok közül 2 fő szakácsként és 1 fő felszolgálóként került foglalkoztatásra 2018.07.17. és 2019.12.20. közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér és járulék költségeire, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1 fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolattartás történt az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalkozást.

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 3 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása történt.

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2018.07.17-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2019.12.20-én került sor.